Osobní setkání / online konzultace

Osobní setkání je přibližně hodinové povídání, kdy se Vás vyptám na fyzickou, mentální a celkovou rodinnou anamnézu. V případě online konzultace je třeba vyplnit základní dotazník. V případě nutnosti doplnění se s Vámi spojím emailem nebo přes MSG.

Je třeba na schůzku donést výsledky vyšetření od lékaře?

Ne, nejsem zdravotník a z hlediska zákona ani nemám právo takové informace vyžadovat.

Ne, homeopatie nepracuje s diagnózami, ale s klientem jako celkem, tedy s balíkem symptomů, jak probíhaly v čase.

Přejít nahoru